Poseidon works toimeksiantopalvelun käyttöehdot

Palvelun toimintaperiaate

Poseidon works on moderni digitaalinen tekoälyä hyödyntävä palvelualusta. Poseidon works palvelualusta välittää yksityishenkilöiden, kotitalouksien, yritysten, yhdistysten ja taloyhtiöiden palvelussa tekemiä erilaisia työtehtäviin liittyviä toimeksiantoja, joita välitetään 4eze works laskutuspalvelun rekisterissä oleville työn suorittajille.

Tekoälyä hyödyntäen Poseidon works hakee toimeksiantajan (kulloinkin) palvelussa tekemälle toimeksiannolle nimenomaista työtä parhaiten vastaavan työn suorittajan/suorittajat (1-3 tekijää) 4eze works laskutuspalvelun rekisteristä ja ehdottaa näitä toimeksiantajalle.

4eze works laskutuspalvelun rekisterissä olevat työn suorittajat ovat eri toimialoilla
säännöllisesti tai sesonkiluonteisesti töitä tekeviä yksityishenkilöitä, ammatinharjoittajia/kevytyrittäjiä sekä yksityisyrittäjiä.

Mikäli johonkin toimeksiantoon ei toimeksiantohetkellä löydy yhtään työtä vastaavaa tekijää (työn suorittajaa) jatkaa Poseidon automaattisesti hakua niin kauan että työn suorittaja/suorittajia löytyy tai kunnes Toimeksiantaja poistaa toimeksiannon.

Poseidon works -palvelun tarjoaa ja ylläpitää 4works Oy. Toimeksiantajan tulee lukea ja hyväksyä nämä käyttöehdot ennen kuin voi aloittaa palvelun käytön.

Määritelmät

”Toimeksiantaja” tarkoittaa henkilöä, joka käyttää palvelua toimeksiantajan/työn tarjoajan roolissa.
”Työn suorittaja” tarkoittaa henkilöä, joka käyttää palvelua työn tekijän roolissa. Työn suorittaja ei ole työsuhteessa palvelun tarjoajan 4works Oy:n eikä Toimeksiantajan kanssa vaan toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana.
”4works” tarkoittaa palvelun tarjoajaa ja ylläpitäjää 4works Oy:tä.
”Palvelu” tarkoittaa 4works Oy:n ylläpitämää Poseidon works internetsivustoa ja digitaalista toimeksiantajille ja työn suorittajille tarjoamaa palvelualustaa.
”Chatti” tarkoittaa Poseidon works palvelun sisäistä chattipalvelua.
”4eze” tarkoittaa 4eze works laskutuspalvelua, jonka kautta Työn suorittaja laskuttaa Toimeksiantajaa toteutuneesta työstä. 4eze works laskutuspalvelu on 4works Oy:n aputoiminimi.
”Käyttöehdot” tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

Yleiset ehdot:
Palvelun käyttö, osapuolien velvollisuudet, sopimukset ja vakuutukset

1. Palvelun käyttö on Toimeksiantajalle täysin ilmaista.
2. Toimeksiantaja ei ole Palvelua käyttäessään työnantajan roolissa, minkä vuoksi toimeksiantajan ei tarvitse huolehtia työnantajan maksu- ja ilmoitusvelvoitteista.
3. Työn suorittaja toimii Palvelussa yrittäjän roolissa ja laskuttaa työsuorituksensa 4eze-laskutuspalvelun kautta.
4. 4eze-laskutuspalvelu/4works Oy huolehtii Työn suorittajan ns. työnantajan maksu- ja ilmoitusvelvoitteista, kuten: sairausvakuutusmaksusta, ennakonpidätyksestä, ja palkkatietojen ilmoittamisesta Tulorekisteriin.
5. Toimeksiantajan tulee tehdä SMS-tunnistautuminen ennen ensimmäistä toimeksiantoa. Tunnistautuminen tehdään vain kerran, mutta tarvittaessa Palvelun tuottajalla on oikeus vaatia Toimeksiantajalta päivitetty tunnistautuminen.
6. Toimeksiantaja voi lopettaa Palvelun käytön, milloin haluaa ja pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä.
7. Toimeksiantaja vastaa Palveluun syöttämiensä omien henkilötietojen ja mahdollisesti edustamansa yrityksen tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen ajantasaisuudesta.
8. Toimeksiantaja ei saa lainata tai luovuttaa omia käyttäjätunnuksia toiselle henkilölle. Toimeksiantaja on lisäksi vastuussa Palvelun käyttämisestä tämän omilla käyttäjätunnuksilla.
9. Toimeksiantaja sitoutuu toimimaan ja tekemään ainoastaan sellaisia toimeksiantoja, jotka ovat Palvelun sääntöjen, Käyttöehtojen, hyvien tapojen ja Suomen lain mukaisia.
10. 4works Oy tallentaa rekisteröidyn Toimeksiantajan tiedot ja tiedoista muodostuu henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri.
11. 4works Oy:llä on tarvittaessa oikeus tarkistaa Toimeksiantajan tietojen oikeellisuus sekä estää tai peruuttaa tämän käyttöoikeus, mikäli tiedoissa tai palvelun käytössä esiintyy epäasiallisuutta.
12. 4works Oy:llä on oikeus siirtää Palvelu kokonaan tai vain osittain kolmannelle osapuolelle.
13. 4works pidättää oikeuden muuttaa Palvelun Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Palvelun sivulla Ajankohtaista tiedotteessa.
14. Palvelun sisäinen Chatti on tarkoitettu ainoastaan Toimeksiantajan ja Työn suorittajan väliseen yhteydenpitoon neuvotteluun ja sopimiseen toimeksiannon ehdoista. 4works pidättää kaikki oikeudet tarkistaa ja tallentaa Toimeksiantajan ja Työn suorittajan väliset viestit ja tarvittaessa käyttää niitä mahdollisten ongelma- tai riitatilanteiden selvittämisessä.
15. Palveluun rekisteröity käyttäjänimi ei saa rikkoa tekijänoikeuslakia tai olla hyvän tavan vastainen.
16. Palvelun kehittämiseksi palvelussa saatetaan käyttää evästeitä.
17. 4works Oy pidättää oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä normaalin toiminnan ylläpitämisenä.
18. Toimeksiantaja ja Työn suorittaja sopivat keskenään kaikista työn suorittamiseen liittyvistä sopimuksista ja ehdoista.
19. 4works Oy ei ole osapuolena Toimeksiantajan ja Työn suorittajan välisissä sopimuksissa tai ehdoissa työn suorittamisesta.
20. 4works Oy ei vastaa Työn suorittajan tekemästä työn laadusta tai mahdollisista virheistä.
21. 4works Oy ei vastaa Toimeksiantajan mahdollisista sopimusrikkeistä, työn hyväksymisestä tai työstä sovitun palkkion maksamisesta.
22. Toimeksiantajalla on vastuu huolehtia työn suorittamiseen liittyvien olosuhteiden, kuten: Toimeksiantajan tarjoaman työympäristön, rakenteiden, työhön käytettävien laitteiden tai koneiden. riittävästä käyttöturvallisuudesta ja lainmukaisuudesta.
23. Työn suorittaja vastaa itse omasta voimassa olevasta työtapaturmavakuutuksesta, ennen työsuorituksen aloittamista.
24. 4works Oy ei ole velvollinen hoitamaan korvauskäsittelyä mahdollisen työtapaturman sattuessa.
Mahdollisesta työtapaturmasta ilmoittaminen ja korvauskäsittelyn hoitaminen vakuutusyhtiön kanssa on kokonaan Työn suorittajan vastuulla.
25. 4works Oy ei ota kantaa eikä ole millään tavalla vastuussa Toimeksiantaja ja Työn suorittajan välisissä mahdollisissa riitatilanteissa tai niiden ratkomisessa.
26. Toimeksiantaja ja Työn suorittaja ratkovat mahdolliset keskinäiset riitatilanteet keskenään.

Työn suorittajalla on vastuuvakuutus 4eze laskutuspalvelun kautta. Vastuuvakuutuksesta on poissuljettu LVIS-toimialat, (lämpö-vesi-ilmanvaihto-sähkö) kyseisten toimialojen eritysvaatimusten vuoksi.
Vastuuvakuutus on voimassa ainoastaan silloin kun Työn suorittaja on tehnyt työilmoituksen 4eze-palvelun extranetissä, ennen työhön ryhtymistä, ja laskuttanut koko työsuorituksen 4eze-laskutuspalvelun kautta.